Mediation

Mediation

– fordi samtale fremmer forståelsen

Konflikter i en byggeproces koster tid, penge og energi. En mediator med de rette konfliktløsningsværkstøjer i værkstøjskassen kan via mediation hjælpe de stridende parter i et byggeri tilbage på sporet af dialogen og dermed byggeriet.

Mediation – forhandling gennem dialog

Mediation er et anerkendt, gennemprøvet og effektivt konfliktløsningsværktøj, hvor en uddannet mediator gennem en faciliteret proces hjælper de uenige parter med at få forhandlinger, som er gået i hårknude, til at bevæge sig i en positiv og løsningsorienteret retning. Mediation handler ikke om at få ret, men om at finde en bæredygtig løsning, hvor begge parter er tilfredse med udfaldet. På den måde bliver det muligt – og sandsynligt – at en relation kan bevares eller genetableres, hvis den er gået midlertidigt tabt i konflikten. En mediator kan være den rette vej til løsning af de fleste konflikter; såvel mellem private og entreprenører og mellem professionelle aktører.

Mediator – en konstruktiv konfliktknuser

En mediator er en person, der har de fornødne konfliktløsningsværktøjer og menneskelige kompetencer til at få parterne til at rette blikket fremad fremfor bagud gennem en inkluderende tankegang.

Min erfaring som mediator

Jeg har i 2017 uddannet mig til mediator gennem Danske Mediatoradvokater. Jeg er medlem af Danske Mediatorer BYG og tilknyttet Voldgiftsnævnet for bygge-og anlægsvirksomhed som mediator.

Værd at vide om mediation

  • Det er parterne, der formulerer og aftaler løsningen
  • Alt hvad der bliver sagt under en mediation er fortroligt
  • Der tages ikke referat under en mediation
  • Det sagte kan ikke senere bruges i en retssag/voldgiftssag
  • Erfaringer fra England og USA viser, at der i mellem 70 og 80% af kommercielle konflikter som er bragt til mediation findes en løsning, som begge parter er tilfredse med
  • To parter kan selv finde en mediator, hvis der er enighed om det, ligesom at man kan få anvist en mediator fra Voldgiftsnævnet eller Danske Mediatoradvokater.

Se mere på www.voldgift.dk/maegling-og-mediation og www.mediatoradvokater.dk

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Send en besked via formularen, ring på 4019 4309 eller send os en email på npj@bcbyg.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.