Niels Præstkær

– hvem er jeg?

Jeg driver min virksomhed med nærvær, tillid, engagement og erfaring som fundamentet for ethvert samarbejde.

Min historie inden for byggebranchen rækker helt tilbage fra min basisuddannelse som murer og byggetekniker. Jeg har siden arbejdet som salg- og marketingschef og salgsdirektør inden for byggematerialer i ind- og udland. Siden 1996 har jeg drevet selvstændig murer- og tømrervirksomhed i en længere årrække med total- og hovedentrepriser som speciale.

Jeg blev uddannet til skønsmand i 2009 og begyndte at arbejde som faglig dommer i 2010 i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor jeg har medvirket i mere end 900 syns- og skønssager.

Som håndværker og syn- og skønsmand har jeg erfaring inden for:

  • Anlægsarbejder: Jord, kloak, belægning, betonkonstruktioner, geoteknik og fundering mv.
  • Konstruktioner: Beton, betonelementer, murværk, fliser, trægulve, tømrerarbejde, fugearbejde, malerarbejde, stål og trækonstruktioner mv.
  • Facader: Lette facader, vinduer, døre, glas mv.
  • Økonomi og styring: Kalkulation, KS-sikring, Ab18, Ab92, projektering, totalentreprisen, hovedentreprise, fagentreprise, konstruktion, arkitektur, projektledelse, byggeledelse, tilsyn, stade, tidsplaner mv.

Udover arbejdet som faglig dommer, opmand og sagkyndig i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed fungerer jeg som syn- og skønsmand følgende steder:

  • Voldgiftsnævnet for byggeri- og anlægsvirksomhed
  • Byggeriets ankenævn
  • De civile domstole
  • Skønsmandsanvisningen ved Teknologisk Institut

Jeg er medlem af Danske Mediatorer BYG, IDA Syn og Skøn, Danske Rådgivere og Dansk Byggeri samt beskikket sagkyndig ved Vestre landsret med tilhørende byretter. Jeg er bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri Østjylland og har tidligere fungeret som næstformand i murersektionen under Dansk Byggeri.

Jeg glæder mig til at give en hånd med byggeriet!

Niels Præstkær

Niels har siden 2013 varetaget Bonava Danmark A/S interesser ved de entrepriser, vi har udført i Vestdanmark – såvel som bygherrerepræsentant som ved informationsmøder, mangelgennemgange, aflevering af solgte boliger og 1­ og 5­års eftersyn. Vi samler på tilfredse kunder, og Niels gør sit for at dette lykkedes.

Anne Olsen, Servicechef, Bonava Danmark A/S

Se mere på:

danskemediatorer.dk

voldgift.dk

danskeraadgivere.dk

danskbyggeri.dk

danskbyggeri.dk/publikationer-ogblanketter/arbejdefor-forbrugere/til-forbrugere/byggaranti-forbrugerfolder

byggerietsankenaevn.dk

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Send en besked via formularen, ring på 4019 4309 eller send os en email på npj@bcbyg.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.