Syn og skøn

- ret og vrang i en konflikt

Det sker, at der i en byggeproces opstår uenighed mellem to parter. Uenighederne kan opstå mellem den private bygherre og entreprenøren eller mellem de professionelle aktører. Ofte går det galt, når der er indgået mundtlige aftaler, som den ene part ikke mener er blevet overholdt.

De typiske årsager til konflikt kan være mangler (kvalitet) ved det udførte arbejde, at arbejdet har taget for lang tid, eller hvorvidt det udførte arbejde ligger inden- eller uden for den aftalte pris, også kaldet grænseflade. Der kan også være strid om aftalegrundlaget, herunder mundtlige aftaler.

Er det ikke muligt at komme uenighederne til livs gennem dialog, kan det være nødvendigt at løse sagen ved at anlægge syn og skøn. Formålet med syn og skøn er at optage det tekniske bevis (hvad er rigtigt eller forkert?), hvis formål er at partnerne kan anvende det ved eventuelle forligsdrøftelser i retten samt i voldgiftnævnet.

Fire veje til løsning af en konflikt:

  • Du kan vælge en syn- og skønsmand, som bør være certificeret mediator, hvor sagen mellem de to parter fremstilles og gennemgås, og hvor mediator faciliterer parterne, så de selv finder en løsning på konflikten.
  • Du kan lave et civilt søgsmål og typisk med hjælp fra en advokat anlægge sag ved byretten
  • Hvis man har indgået et aftaleforhold hvor AB92/AB18 gælder, skal uenigheden afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Afgørelsen i voldgiftsretten er endegyldig og kan ikke ankes
  • Har man indgået et aftaleforhold, hvor den udførende håndværker er medlem af Dansk Byggeri og arbejdet er omfattet af BYG Garantiordningen, kan uenigheden afgøres af Byggeriets Ankenævn.

For de nederste tre punkter gælder det, at der normalt vil blive udmeldt en syn- og skønsmand.

For det professionelle segment er der ved indgåelse af AB18 aftalt en konfliktløsningstrappe – se illustration her.

Min erfaring som syn- og skønsmand

Jeg er uddannet murer med 40 års erfaring inden for byggebranchen, herunder som selvstændig murer- og tømrermester inden for fag-, hoved- og totalentrepriser og mange andre forskellige typer byggeri.

Jeg har siden 2009 arbejdet som syn- og skønsmand, har siden 2010 fungeret som faglig dommer i Voldgiftretten for bygge- og anlægsvirksomhed og er ligeledes udmeldt som sagkyndig ved Vestre Landsret. Jeg arbejder med syn og skøn inden for områder som jord, beton, kloak, murer, tømrer, fugearbejder, malerarbejder, byggeri generelt samt stadeopgørelser. Jeg er uddannet certificeret mediator gennem Danske Mediatoradvokater.

Niels har bistået mig i en sag, hvor en bygherre ikke ville betale et stort beløb for udført arbejde.

Gennemgang og rapportering foregik på højt niveau og vi fik i en efterfølgende voldgiftssag fuldt medhold i voldgiftsretten og fik efterfølgende vores penge.

A.Hoxner, Murermester

Hvad er en syn- og skønsmand?

En syn- og skønsmand er en person med faglig ekspertise, som ligger inde med viden om det, der skal besigtiges og er upartisk og saglig i forhold til parterne og deres konflikt.

Formålet med syn og skøn er at besigtige og foretage en bedømmelse af sagen og efterfølgende udforme en rapport, en skønserklæring, der beskriver de besigtigede forhold.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Send en besked via formularen, ring på 4019 4309 eller send os en email på npj@bcbyg.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.