Syn og skøn

Det sker, at to parter bliver uenige om eksempelvis arbejdets kvalitet og/eller prisen på arbejdet, der er udført.

Såfremt man ikke kan løse sagen i mindelighed mellem parterne , er der flere muligheder for at få løst uenigheden:

1. Man kan lave et civilt søgsmål, hvor man normalt med en advokats mellemkomst anlægger en sag ved byretten.

2. Hvis man har indgået et aftaleforhold, hvor det er ab92 der gælder skal uenigheden afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

3. Hvis man har indgået et aftaleforhold, hvor den udførende håndværker er  medlem af Dansk Byggeri, og arbejdet er omfattet af BYG Garantiordningen, kan uenigheden afgøres af Byggeriets Ankenævn.

4. Man kan vælge at anvende en skønsmand som mediator.
På baggrund af en sagsfremstilling og gennemgang af problemstillingen, forsøger mediator at få parterne til at finde en løsning, som begge kan tilslutte sig.

For alle fire punkter gælder, at der normalt vil blive udmeldt en skønsmand.

Jeg har arbejdet som syn- og skønsmand siden 2009 og har siden 2010 ligeledes fungeret som faglig dommer i Voldgiftretten for bygge og anlægsvirksomhed.

I perioden fra 2009 til 2016 har jeg medvirket i mere end 600 syns- og skønssager.

De områder jeg arbejder som syn- og skønsmand er:

  • Jord, beton, kloak, murer, tømrer, fuge samt malerarbejder
  • Byggeri generelt –økonomi og mangler, som ikke er omfattet af ovenstående
  • Stadeopgørelser

Du kan læse mere om de forskellige former for Syn og skøn på

http://www.voldgift.dk/
http://www.byggerietsankenaevn.dk/
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/civilesager/Pages/default.aspx
http://www.teknologisk.dk/syn-og-skoen/find-en-skoensmand/33076?cms.query=sk%F8ns

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på (+45) 40 19 43 09 eller send os en email på npj@bcbyg.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.