Syn og skøn

Syn og skøn

– ret og vrang i en konflikt

Det sker, at der i en byggeproces opstår uenighed mellem to parter. Uenighederne kan opstå mellem den private bygherre og entreprenøren eller mellem de professionelle aktører. Ofte går det galt, som den ene part ikke mener mundtlige aftaler, er blevet overholdt.

Syns -og skøn handler om at optage et bevis , som parterne efterfølgende kan bruge i forbindelse med løsningen af den konflikt/uenighed man har.

Syn og skøn udmeldes ofte gennem en anlagt voldgiftsag eller ved de civile domsstole. Parterne kan også blive enig om et frivilligt syns- og skøn, hvor parterne selv i enighed kan finde og udmelde en skønsmand.

I byggeriets ankenævn er der altid en skønsmand på de sager der optages.

Det sagkyndige bevis optages oftest med henblik på at bevise:

  • At der er mangler ved det udførte arbejde, og/eller
  • At arbejdet har taget for lang tid, og/eller
  • At der kræves ubillig betaling for arbejdet, og/eller
  • At det udførte arbejde ligger indenfor/udenfor aftalt fast pris

Fire veje til løsning af en konflikt:

  • Du kan lave en frivilligt syn og skøn, hvor parterne er enige om at udpege en skønsmand, hvor man typisk forsøger at løse  konflikten på baggrund af den udarbejdet skønsrapport.
  • Du kan lave et civilt søgsmål og typisk med hjælp fra en advokat, anlægge sag ved byretten. En afgørelse kan ankes til Landsretten i visse tilfælde.
  • Hvis man har indgået et aftaleforhold hvor AB92/AB18 gælder, skal uenigheden afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Afgørelsen i voldgiftsretten er endegyldig og kan ikke ankes.
  • Har man indgået et aftaleforhold, hvor den udførende håndværker er medlem af Dansk Byggeri og arbejdet er omfattet af BYG Garantiordningen, kan uenigheden afgøres af Byggeriets Ankenævn.

For det professionelle segment er der ved indgåelse af AB18 aftalt en konfliktløsningstrappe – se illustration her.

Mit råd er, at man generelt skal forsøge alle tænkelige løsninger, inden man kaster sig ud i syns- og skøn. Her kan Mediation anbefales som et effektivt værktøj.

Min erfaring som syn- og skønsmand

Jeg har siden 2009 arbejdet som syn- og skønsmand for Byggeriet Ankenævn, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt for de civile retter. Jeg  har siden 2010 fungeret som faglig dommer i Voldgiftretten for bygge- og anlægsvirksomhed og er ligeledes udmeldt som sagkyndig ved Vestre Landsret. Jeg arbejder med syn og skøn inden for områder som jord, beton, kloak, murer, tømrer, fugearbejder, malerarbejder, byggeri generelt samt stadeopgørelser. Jeg er uddannet certificeret mediator gennem Danske Mediatoradvokater.

Du kan se mere om de forskellige former for syn og skøn på:

www.voldgift.dk
www.byggerietsankenaevn.dk
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/civilesager/Pages/default.aspx
https://www.teknologisk.dk/syn-og-skoen/find-en-skoensmand/33076

Niels har bistået mig i en sag, hvor en bygherre ikke ville betale et stort beløb for udført arbejde. Gennemgang og rapportering foregik på højt niveau og vi fik i en efterfølgende voldgiftssag fuldt medhold i voldgiftsretten og fik efterfølgende vores penge.

A. Hoxner
Murermester

Hvad er en syn- og skønsmand?

En syn- og skønsmand er en person med faglig ekspertise, som ligger inde med viden om det, der skal besigtiges og er upartisk og saglig i forhold til parterne og deres konflikt. Formålet med syn og skøn er at besigtige og foretage en bedømmelse af sagen og efterfølgende udforme en rapport, en skønserklæring, der beskriver de besigtigede forhold.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Send en besked via formularen, ring på 4019 4309 eller send os en email på npj@bcbyg.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.